Najlepsze ubezpieczenie na życie – jak wybierać i na co zwracać uwagę

308706421-10.jpg

Na polskim rynku dostępne są różne rodzaje ubezpieczeń na życie, przy czym rodzaj ubezpieczenia nie wiąże się z metodą zakupienia i podpisania polisy. Polisę na życie można bowiem kupić u agenta lub online, przy czym w tym drugim przypadku zakup polisy wiąże się z dodatkowymi bonusami z tytułu zakupu polisy online np. w postaci niższej składki ubezpieczeniowej. Jak zatem wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Na życie czy na życie i dożycie
Decydując się na ubezpieczenie na życie warto podjąć dodatkową decyzję co do jego charakteru. Można bowiem wybrać ubezpieczenie na życie i dożycie, które w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do określonego w umowie wieku zagwarantuje wypłatę świadczenia pieniężnego ubezpieczonemu. Oczywiście taka polisa działa jak klasyczna polisa na życie – w przypadku śmierci również może być wypłacone świadczenie, tym razem rodzinie ubezpieczonego, przy czym ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia albo w przypadku śmierci, albo w przypadku dożycia do wskazanego w polisie wieku.

Wybór polisy na życie na ubezpieczenienazycie.net.pl
Kupując polisę na życie warto pamiętać, że ubezpieczenia na życie przez Internet są tańsze niż ubezpieczenia kupowane u agenta. Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływają różne czynniki, w tym np. wiek ubezpieczonego czy jego stan zdrowia. Im starszy ubezpieczony, tym wyższą składkę zapłaci. Niektórzy ubezpieczyciele nie zgadzają się również na podpisanie umowy ubezpieczenia w przypadku chorowania na choroby przewlekłe.