post

Jakie ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest umową zawieraną zazwyczaj na dalekie lata. Zanim taką umowę podejmiemy, powinniśmy gruntownie przemyśleć cel naszego ubezpieczenia i tak przeanalizować warunki oferowane przez ubezpieczyciela.

Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie na pytanie, czy interesuje nas zabezpieczenie siebie i naszej rodziny na wypadek śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, czy też bardziej możliwość godnego życia po przejściu na emeryturę. W pierwszym wypadku powinniśmy wybrać dużo wyższą sumę ubezpieczenia i polisę gwarantująca, że cała lub duża część wysokości składek idzie na straż naszego życia, czyli podstawę do wypłaty odszkodowania na wypadek zgonu, choroby, utraty pracy itp. W przeciwnym przypadku należy wybrać taką polisę, w której część wpłacanych przez nas składek jest wykorzystywana na tzw. fundusz inwestycyjny, prowadzony przez ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia wypłacanego w przypadku zdarzeń losowych jest to znacznie niższa, gdyż część naszej składki przeznaczana jest na inwestycje.

Ważnym elementem ubezpieczenia, o którym powinniśmy mieć przy wyborze polisy, jest tzw. indeksacja składki. Uwzględnia ona stopę inflacji. Podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej warto się upewnić, czy nasze ubezpieczenie uwzględnia stałą indeksację składki, gdyż tylko taka polisa daje nam gwarancję, że suma, na jaką się ubezpieczamy, za 20 lat będzie realną kwotą, która ułatwi nam lub naszej rodzinie w przypadku nagłych zdarzeń losowych czy również zapewni nam godne życie na emeryturze. Czytajmy wnikliwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a jeśli czegoś nie rozumiemy, żądajmy od agenta ubezpieczeniowego, by dokładnie nam to rozwiązał i podał wszelkie opcje, z których możemy skorzystać. Nie bez przyczyny ubezpieczenie jest porównywalne do kredytu hipotecznego czy… małżeństwa. To zobowiązanie podejmowane najczęściej raz w byciu na długie lata, z którym skupia się spory element ryzyka i które w ogromnym stopniu może wpłynąć na kondycję naszej egzystencji. Pamiętajmy o tym przy podpisywaniu polisy.